Jsme společenstvím lidí, kteří věří Bohu


A také společenstvím těch, kterým jsou aktivity, které díky Bohu konáme, prostě sympatické


Náš sbor je jedním z tří set sborů - náboženských obcí Církve československé husitské, rozesetých po celé České a Slovenské republice. Chceme být otevřenou komunitou pro všechny, kteří hledají smysluplnost a porozumění uprostřed světa, ve kterém na mnoha místech převládá honba za pomíjivostmi a vázne přirozená komunikace mezi lidmi. Samozřejmě, že jsme především místem, které patří Bohu a jeho chvále. Ale stejně tak jsme i místem pravidelných setkávání tvořivých lidí bez ohledu na to, jakého jsou vyznání, názorů a zaměření. Bůh v Ježíši Kristu neodmítá žádného člověka a cest k víře v opravdovou Skutečnost je nekonečné množství. Zvláště pak cest právě skrze tvořivou činnost lidí.

DVEŘE NAŠEHO SBORU JSOU OTEVŘENY VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE

DUCHOVNÍ NAŠEHO SBORU


Mgr. Juraj Jordán

Dovala

biskup brněnské diecéze CČSH

Juraj je duchovním správcem - farářem naší náboženské obce. Kromě toho je také biskupem brněnské diecéze naší církve, spisovatelem a folkovým i metalovým kytaristou. 


Petr

Vaculovič

pastorační asistent


Petr je (v těsné spolupráci se svou ženou Danielou) asistentem Jurajovým a "animátorem" Kreativního centra Getsemany, které spolupracuje s naší náboženskou obcí. Hraje na několik  nástrojů a textaří.